آموزش خصوصی در فضای باز | آموزش خصوصی مبارزه، دفاع شخصی و کلیه فنون هنرهای رزمی در اصفهان در هوم جیم آکادمی آر دی ایکس

آموزش خصوصی در فضای باز

چرا آموزش در فضای باز

دلایل زیادی دارد

میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

1- محدودیت فضا مثل باشگاه ندارد

2- محدودیت زمان مثل سانسهای باشگاه ندارد

3- از اکسیژن بیشتری در حین تمرین میتوانید استفاده کنید

4- شرایط طبیعی را تجربه میکنید

5- در شرایط طبیعی پیشرفت بیشتر میباشد

و…

اسلاید شو