آموزش خصوصی دفاع از خود در درگیریهای خیابانی در اصفهان | آموزش خصوصی بوکس، کیک بوکسینگ و موی تای در تهران

آموزش خصوصی دفاع از خود در درگیریهای خیابانی در اصفهان

شما در کلاسهای خصوصی بهترین و کاربردی ترین تکنیکهای دفاع از خود در درگیریهای خیابانی را میتوانید تجربه و فرا بگیرید

در این کلاسها کاربردی ترین ضربات دست

بهترین ضربات پا

تکنیکهای واقعی دفاع شخصی و… را فرا خواهید گرفت

آموزش خصوصی در تهران

09914611202

 

اسلاید شو