آموزش خصوصی در منزل و محل مورد نظر شما 

آموزش مبارزات خیابانی در تهران برای بانوان

آموزش آمادگی جسمانی در تهران برای بانوان

آموزش خصوصی دفاع شخصی برای بانوان در تهران

آموزش خصوصی هنرهای رزمی برای بانوان در تهران

آموزش بدنسازی تخصصی تنیس و پدل در تهران برای بانوان

آموزش کیک بوکسینگ برای بانوان به صورت خصوصی در 10 جلسه به صورت تضمین آموزشی

آموزش خصوصی بوکس، کیک بوکسینگ و موی تای در تهران

آموزش خصوصی بدنسازی، تناسب اندام، فیتنس، زیبای اندام، پرورش اندام در تهران

آموزش خصوصی کاهش و افزایش وزن در تهران

آموزش بدون محدودیت سنی از مبتدی تا حرفه ای

آموزش در باشگاه و محیط باز

آموزش با وسایل پیشرفته در تهران

آموزش خصوصی تنیس به صورت خصوصی در تهران برای بانوان

آموزش خصوصی پدل در تهران برای بانوان

آموزش خصوصی فرم دهی تضمینی برای بانوان در تهران

ارائه برنامه تخصصی تغذیه و مشاوره

اعزام به مسابقات داخلی و خارجی

آموزش بدنسازی رزمی و مبارزات آزاد خیابانی به صورت خصوصی برای بانوان در تهران

آموزش خصوصی ضربات پا و مشت در تهران

آموزش خصوصی زانو آرنج در تهران

آموزش کیسه زنی و گلابی تخصصی بوکس

آموزش میت زنی بوکس

 

تماس:

09120887150