آموزش خصوصی کاربردی ترین ضربات پا در هنرهای رزمی در تهران | آموزش خصوصی بوکس، کیک بوکسینگ و موی تای در تهران

آموزش خصوصی کاربردی ترین ضربات پا در هنرهای رزمی در تهران

شما در این دوره کلاسهای خصوصی میتوانید علاوه بر افزایش انعطاف پاها

ضربات پای قدرتی، سرعتی، چرخشی های نمایشی، ضربات پای کاربردی در درگیرهای خیابانی، ضربات پای کاربردی در مسابقات رینگ و تاتامی را فرا بگیرید

آموزش خصوصی در تهران

09914611202

 

اسلاید شو