ارائه برنامه تغذیه برای کاهش یا افزایش وزن | آموزش خصوصی بوکس، کیک بوکسینگ و موی تای در تهران

ارائه برنامه تغذیه برای کاهش یا افزایش وزن

در کلاسهای خصوصی علاوه بر تمرینات هوازی و فیتنس در محیط باز

شما برنامه تغذیه دریافت میکنید

که بر اساس تجربه بدون محدودیت سن و جنس تا سقف 40 کیلو کاهش وزن و افزایش 20 کیلو وزن به صورت طبیعی بدون مصرف هرگونه دارو را تجربه و فرا خواهید گرفت

اسلاید شو