آموزش مبارزه، دفاع شخصی و سلاح های سرد رزمی در اصفهان به صورت خصوصی

آموزش مبارزه و دفاع شخصی در اصفهان

آموزش سلاح سرد رزمی در اصفهان

آموزش دفاع شخصی در اصفهان

آموزش هنرهای رزمی در اصفهان

آموزش ورزشهای رزمی در اصفهان

آموزش بدنسازی رزمی در اصفهان

آموزش خصوصی مبارزات خیابانی در منزل اصفهان

آموزش کاهش و افزایش وزن به صورت تظمینی در اصفهان

آموزش مربیگری در تمام ورزشهای رزمی در اصفهان

اعزام به مسابقات برون مرزی و جهانی

آموزش نانچیکو در اصفهان

آموزش شمشیر و چوب در اصفهان

آموزش خصوصی دفاع از خود در اصفهان

آموزش خصوصی بادی گارد و محافظ در اصفهان

آموزش فنون رزمی به صورت خصوصی در اصفهان

آموزش خلع سلاح سرد به صورت خصوصی در اصفهان

آموزش خصوصی افزایش وزن و کاهش وزن در اصفهان

آموزش خصوصی کراس فیت و بدنسازی رزمی در اصفهان

آموزش خصوصی حرکت اصلاحی در اصفهان

ارائه برنامه تغذیه و برنامه تمرینی در اصفهان

آموزش در منزل و محل مورد نظر شما در اصفهان

آموزش فقط به صورت خصوصی برای آقایان و بانوان در اصفهان

از مبتدی تا قهرمانی

به صورت کاملا تضمینی و فشرده در 10 جلسه

در همه رده های سنی

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشاوره رایگان در تلگرام و وات ساپ

09914611202