آموزش خصوصی در فضای باز | آموزش خصوصی بوکس، کیک بوکسینگ، موی تای، فیتنس، یوگا، ژیمناستیک در اصفهان

آموزش خصوصی در فضای باز

چرا آموزش در فضای باز

دلایل زیادی دارد

میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

1- محدودیت فضا مثل باشگاه ندارد

2- محدودیت زمان مثل سانسهای باشگاه ندارد

3- از اکسیژن بیشتری در حین تمرین میتوانید استفاده کنید

4- شرایط طبیعی را تجربه میکنید

5- در شرایط طبیعی پیشرفت بیشتر میباشد

و…

اسلاید شو